Застосування сучасних методів навчання при вивченні фізичної та колоїдної хімії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто підвищення ефективності процесу навчання студентів за рахунок активізації різних форм учбового процесу: застосування проблемних лекцій, поєднання традиційних та комп’ютерних методів проведення лабораторних занять, активізація індивідуальної роботи зі студентами, методичне забезпечення та чітка організація самостійної роботи студентів, систематичний контроль процесу навчання із впровадженням кредитно-модульної оцінки знань студентів.

Опис

Ключові слова

фізична та колоїдна хімія, физическая и коллоидная химия, physical and colloid chemistry, сучасні методи навчання, современные методы обучения, modern training methods, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Воловик, Л. С. Застосування сучасних методів навчання при вивченні фізичної та колоїдної хімії / Л. С. Воловик, В. В. Манк, О. М. Мірошников // Проблеми викладання хімічних дисциплін щодо реалізації приципів болонського процессу : тези доп. ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару, 25 березня 2005 р. - Донецьк, 2005. - С. 24-25.