Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою дріжджів (Деклараційний патент на корисну модель № 31883)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою дріжджів та внесення в розчин металевої насадки в зовнішньому постійному магнітному полі. Для видалення дріжджів, які сорбували іони важких металів, використовують частки наномагнетиту, оптимальна кількість яких знаходиться в межах співвідношення дріжджів і магнетиту від 5:1 до 30:1. A method for waste water purification from heavy metal ions using yeast and introduction of metal nozzle into solution in external permanent magnetic field. For yeast removal, which sorbed heavy metal ions, nanomagnetite parts are used, optimal number of which is within the region of the ratio between yeast and magnetite from 5:1 to 30:1.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, магнетит, дріжджі, magnetic field, magnetite, yeast, кафедра фінансів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 31883, Кл. C02F 1/46 Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою дріжджів / Горобець С. В., Гойко І. Ю., Лізунов В. В., Дем'яненко І. В. – заяв. НУХТ, № 200714016. – заяв. 13.12.2007; опуб. 25.04.2008, Бюл. № 8

Зібрання