Індукційний період окиснення рослинних олій з різним жирнокислотним складом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що існує пряма кореляція між вмістом олеїнової кислоти в соняшниковій олії та тривалістю індукційного періоду окиснення. Соняшникова олія традиційного жирнокислотного складу (низький вміст олеїнової кислоти) мала низьку стійкість до окиснення, у той же час соняшникова високоолеїнова та ріпакова високоолеїнова олія з близькими значеннями вмісту олеїнової кислоти мали також подібну тривалість періоду індукції. It is established that there is a direct correlation between the content of oleic acid in the sunflower oil and the duration of the induction period of oxidation. Sunflower oil of the traditional fatty acid composition (low content of oleic acid) had low oxidation resistance, while sunflower high oleic and rapeseed high oleic oil with similar levels of oleic acid had similar duration of induction period.

Опис

Ключові слова

соняшникова олія, жирні кислоти, окиснення, sunflower oil, fatty acid, oxidation, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Єфіменко, Д. В. Індукційний період окиснення рослинних олій з різним жирнокислотним складом / Д. В. Єфіменко, Т. Т. Носенко // Сучасні проблеми хімії : тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 15–17 травня 2019 р., м. Київ. - С. 177.