Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів (Патент на корисну модель № 105279)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів шляхом адсорбції шунгітом фракції 1-2 мм у співвідношенні адсорбент:водно-спиртовий розчин 1:10 - 1:20, тривалість процесу - 10-20 хв.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, адсорбція, шунгіт, водно-спиртовий розчин, adsorption, shungitе, water-alcohol solution

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 105279 UA МПК С12Н 1/04 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А., Турчун О.В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201509132 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р.

Зібрання