Застосування ліпідів з вовни у сучасних косметичних засобах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бурхливий розвиток хімічної промисловості створює широкий асортимент речовин, аналогічних природним. Однак досконало повторити і замінити природні багатокомпонентні жирові композиції ще є складним завданням сьогодення. Одним з таких речовин, які пробують відтворити є воски, зокрема вовняний віск або вовняний жир, який широко застосовують у косметичних засобах. The rapid development of the chemical industry creates a wide range of substances similar to natural ones. However, to perfectly repeat and replace natural multicomponent fat compositions is still a difficult task today. One such substance that is being tried to reproduce is waxes, in particular wool wax or wool fat, which is widely used in cosmetics.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, віск, wax, місцела, missela, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Застосування ліпідів з вовни у сучасних косметичних засобах / Т. І. Романовська, М. І. Осейко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 59-60.