Механізм для нарізання сирих овочів (Деклараційний патент на корисну модель № 116590)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Механізм для нарізання сирих овочів, що містить привід, камеру для обробки овочів, завантажувальний бункер та робочий орган, який відрізняється тим, що робочий орган механізму складається з внутрішнього та зовнішнього висічних ножів, шпильок, виштовхуючих шайби та кільця, які рухомо з'єднані з обоймою і прикріплені до поперечини для формування циліндричних та пустотілих трубчастих заготовок. A mechanism for cutting raw vegetables, containing a drive, a chamber for processing vegetables, a loading hopper and a working body, which differs in that the working body of the mechanism consists of internal and external nibbling knives, pins, ejector washers and rings, which are movably connected to the holder and attached to the crossbar for the formation of cylindrical and hollow tubular blanks.

Опис

Ключові слова

механізм для нарізання сирих овочів, привід, бункер, робочий орган, ножи, шайби, кільця, mechanism for cutting raw vegetables, drive, hopper, working body, knives, washers, rings, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 116590 UA, МПК (2017.01) B26D 3/26 (2006.01) B26D 1/00 A23N 1/00. Механізм для нарізання сирих овочів / Люлька О. М., Польовик В. В., Паренюк І. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12904 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл.№ 10.

Зібрання