Патріотизм, шовінізм, націоналізм: експлікація понять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток сучасного глобалізованого світу характеризуються двома головними тенденціями. З одного боку відбувається процес інтеграції окремих держав до світової спільноти, а з другого — швидкими темпами констатується національна ідентичність народів, усвідомлюється ними власна окремішність та історична самодостатність. The development of modern globalized world characterized by two main trends. On the one hand there is the integration of individual states to the world community, and the second - rapidly ascertained National Identity nations realized their own distinctiveness and historical self-sufficiency.

Опис

Ключові слова

патріотизм, націоналізм, шовінізм, patriotism, nationalism, chauvinism, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Патріотизм, шовінізм, націоналізм: експлікація понять / М. Г. Кітов // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: НУХТ, 2013. - С. 5-7.