Аспекти дослідження взаємозалежності показників збалансованості та самозабезпеченості споживання основних продуктів харчування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений регресійний аналіз взаємозалежності таких індикаторів збалансованості споживання основних продуктів харчування та показників самозабезпеченості основними продуктами харчування на основі статистичних даних за 2005-2013 рр. показав, що найгірша ситуація в Україні склалася у забезпеченні населення плодами, ягодами та виноградом. Показники самозабезпеченості достатньо сильно залежать від обсягів власного виробництва, збільшення якого призводить до зменшення частки експорту в загальному фонді споживання. Conducted a regression analysis of the interdependence of indicators balance the consumption of basic foodstuffs and indicators basic food self-sufficiency based on statistical Data for the 2005-2013 biennium. showed that the worst situation prevailing in Ukraine providing individuals fruits, berries and grapes. Performance self-reliant enough highly dependent on the volume of domestic production, which leads to an increase in the share of exports decrease in the general fund consumption.

Опис

Ключові слова

збалансованість, самозабезпечення, взаємозалежність, balance, self, interdependence, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Аспекти дослідження взаємозалежності показників збалансованості та самозабезпеченості споживання основних продуктів харчування в Україні / О. А. Лисенко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 667.