Вирішення проблеми очищення стічних вод від нафтопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання забруднення стічних вод продуктамипереробки нафти. Проведено дослідження на експериментальній установці, якаявляє собою блок біохімічного окиснення та підтверджено ефективність йоговикористання. The question of pollution of wastewater products of oil refining. A study of the experimental setup, which is a block biochemical oxidation and confirmed the efficiency of its use.

Опис

Ключові слова

стічні води, нафтопродукти, біохімічне очищення, аеротенк-окиснювач, пінотенк, wastewater, oil, biochemicalpurification, aerotanks-oxidant, pinotenk, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Вирішення проблеми очищення стічних вод від нафтопродуктів / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, А. В. Жилик, О. А. Семенова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : І Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 4-15 грудня 2016 р., м. Київ. - 2016. – С. 319-323.