Обґрунтування ключових чинників вартості підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропоновано методичний підхід до обґрунтування ключових чинників вартості підприємства з урахуванням сфер компетентності та ринкових умов. The methodical approach to asubstatiation of the key value drivers of the enterprise is offered in this article in vieu of core competencies and market conditions.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, вартісно-орієнтоване управління, чинники вартості, ключові чинники вартості, центри відповідальності, Value-based management, value drivers, key value drivers, centers of responsibility

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Обґрунтування ключових чинників вартості підприємства / І. В. Колос // Економіка та держава. - 2006. - № 11. – С. 30-32.

Зібрання