Дослідження закону переміщення клапану з прецизійним способом керування в дозаторах для рідких харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створення нового пакувального обладнання для дозування рідких харчових продуктів, що має гнучку структуру є основною задачею сьогодення. ЇЇ вирішення потребує системного підходу, тому що, дозування рідкого харчового продукту є складним процесом, пов'язаним з нестаціонарними режимами відкриття і закриття виконавчого пристрою дозатора. Якість такого процесу суттєво залежить від кінематичних та динамічних параметрів руху рідкого харчового продукту, що впливає на реалізацію заданого закону руху запірного елементу. Для його здійснення необхідною умовою є дослідження закону переміщення клапану дозуючого пристрою. В роботі наведено динамічний синтез закону переміщення клапану прецизійного дозатора для оптимізації точності дозування рідких харчових продуктів.

Опис

Ключові слова

дозатор для рідких харчових продуктів, клапан, dispenser for liquid food, valve, закон руху, прецизійний спосіб керування, law of motion, precise method of control, пневматичний привод, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Горчакова, О. М. Дослідження закону переміщення клапану з прецизійним способом керування в дозаторах для рідких харчових продуктів / О. М. Горчакова, В. М. Якимчук // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці : матеріали XXIV міжнародної науково-технічної конференції, 27–30 травня 2019 р. – Київ, 2019.