Вища математика у трьох частинах. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто диференціальне та інтегральне числення функцій одної змінної та диференціальне числення функцій багатьох змінних. Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується великою кількістю прикладів і задач.Для студентів вищих навчальних закладів.
We consider the differential and integral calculus of functions of one variable, differential calculus of functions of several variables. The theoretical material meets the educational curriculum of higher mathematics and is accompanied by a large number of examples and problems. For university students.

Опис

Ключові слова

функція багатьох змінних, похідна, інтеграл, function of many variables, derivative, integral, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Дубовик, В. П. Вища математика : У 3-х ч. : Навч. посіб., Ч.2 / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – 2-ге вид. – Х. : Веста, 2008. – 240 с.