Навчання письму на уроках іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається питання суті письма і мовлення, подаються психофізіологічні особливості письма і мовлення, зазначаються основні етапи навчання письма. Велика увага в статті приділяється теоретичним питанням та практичним аспектам вивчення графіки, орфографії, каліграфії; засвоєнню структурних моделей речень; оволодінням писемним мовленням як засобом спілкування. The article identifies the questions of writing essence and speech essence, psycholinguistics mechanisms of writing, the main grade level of writing teaching. We pay much attention to the theory questions and practice aspects of teaching drawing, spelling, calligraphic expertise; occupancy of written speech activity as means of communication.

Опис

Ключові слова

мова, мовлення, письмова мовленнєва діяльність, психолінгвістичні механізми письма, графіка, орфографія, каліграфічні навички, диктант, письмо, language, speech, written speech activity, psycholinguistics mechanisms of writing, drawing, spelling, calligraphic expertise, dictation, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Тригуб, І. П. Навчання письму на уроках іноземної мови / І. П. Тригуб, Л. В. Власенко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. - Cуми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. - № 4 (22). - С. 335-341.

Зібрання