Підвищення безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пожежна безпека включає в себе систему пожежної сигналізації у всіх приміщеннях готельно-ресторанного комплексу, засоби пожежогасіння, пожежні рукави, вогнегасники, засоби евакуації (пожежні сходи), а також регулярне навчання персоналу. Fire safety includes a fire alarm system in all premises of the hotel and restaurant complex, fire extinguishing means, fire hoses, fire extinguishers, means of evacuation (fire steps), as well as regular training of the personnel.

Опис

Ключові слова

готельно-ресторанний комплекс, пожежна безпека, надзвичайна ситуація, гостинично-ресторанный комплекс, hotel and restaurant complex, fire security, emergency, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Слободян, О. П. Підвищення безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу / О. П. Слободян, В. А. Заєць, Л. П. Нещадим // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : Міжнародна науково-практична конференція, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 264-265.