Non-thermal methods for whole milk treatment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед продуктів харчування значне місце належить рідким харчовим продуктам: безалкогольним напоям, пиву, молоку, натуральним винам тощо. Відомі технології подовження термінів зберігання цих продуктів базуються на термічному обробленні (пастеризація та стерилізація), застосуванні ультрафільтрації, добавках до продукту різних за своєю природою хімічних консервантів. При цьому харчові та органолептичні властивості рідких харчових продуктів суттєво погіршуються. Перспективним напрямом підвищення термінів зберігання цих продуктів є застосування електрофізичних методів а саме сильних імпульсних електричних полів без розрядів. Among food products, a significant place belongs to liquid food products: non-alcoholic beverages, beer, milk, natural wines and the like. There are known the technologies for lengthening the shelf life of these products, that are based on thermal processing (pasteurization and sterilization), the use of ultrafiltration, and adding to the product of various chemical preservatives in nature. In this case, the food and organoleptic properties of liquid food products significantly deteriorate [1]. A promising direction of increasing the shelf life of these products is the use of electrophysical methods, namely strong pulsed electric fields without discharges.

Опис

Ключові слова

молоко, ІЄП, milk, IEP, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Non-thermal methods for whole milk treatment / A. Ukrainets, A. Marinin, R. Svyatnenko and other // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016.