Бродильний аппарат (Патент на корисну модель № 47940)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, патрубків підведення і відведення середовища та запобіжного клапана, який відрізняється тим, що циліндричний корпус обладнано ресивером з клапаном та контролером керування клапанами. Fermentation apparatus consisting of a cylindrical body, cooling jacket, nozzles deliver and remove the protection and safety valve, characterized in that the receiver is equipped with a cylindrical body with a valve controller and control valves.

Опис

Ключові слова

бродильний апарат, циліндричний корпус, ресивер, колапс газових бульбашок, fermentation apparatus, cylindrical body, receiver, collapse of gas bubbles, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, ‎кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування‎

Бібліографічний опис

Патент 47940 UA, МПК (2009.01) C12F 3/08. Бродильний апарат / Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Миколів І. М., Бут С. А., Піддубний В. А., Лензіон С. В.; заявник і патентовласник НУХТ. – № u 200910299; заявл. 12.10.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4, 2010 р.

Зібрання