Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин

Анотація

У монографії розкрито особливості управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин і глобалізації економіки. Ці процеси привели країну до появи певної економічної деструкції, яка полягає у перетворенні країни у сировинний придаток світової економіки, деформаціях у розвитку галузей економіки та до необхідності пристосування вітчизняних підприємств та всієї економіки країни до різних фрагментів світового господарства. Показано, що деформації на сучасному етапі розвитку економіки країни є наслідком суперечностей між глобалізацією та фінансово-економічними механізмами управління розвитком підприємств країни, що призводять до кризових явищ. Визначено підходи до управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин та необхідності розв’язання існуючих суперечностей в економіці України з метою подолання кризових процесів і забезпечення умов стабільного функціонування підприємств. Для фахівців у галузі економіки, викладачів і студентів економічного спрямування.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, глобалізація, фінансово-економічні механізми, управління розвитком підприємств, трансформація економічних відносин, глобалізація економіки, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин : колективна монографія / [Баталова О.А., Бергер А.Д., Березянко Т.В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І. - Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. - 400 с.