Перспективність використання екстракту ягід годжі у виробництві м’ясопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Галенко, О. Перспективність використання екстракту ягід годжі у виробництві м’ясопродуктів / О. Галенко, Д. Баран // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 273.

Анотація

Вживання ягід годжі впливає практично на усі метаболічні процеси в організмі. За їхньою допомогою кишківник функціонує краще, а шлунок виробляє більше ферментів, що відповідають за засвоєння поживних елементів. Печінка й уся система виведення жовчі активізується, коли вступають у дію ягоди годжі. Властивості ягід годжі дозволяють поліпшувати стан шкіри та позитивно впливати на зір. Речовина зеаксантин у них, пов’язана з активністю вітаміну А, гальмує розвиток вікових захворювань, пов’язаних із дегенерацією сітківки. Лікувальні властивості ягоди годжі ефективно виявляють себе при недоліках ендокринної системи та захворюваннях підшлункової залози. Розроблена рецептура м'ясних продуктів з використанням екстракту ягід годжі. Провівши органолептичні дослідження можна сказати, що отримані зразки мають збалансований смак, з приємним кольором та текстурою. Заплановано дослідження фізико-хімічних та мікробіологічних показників. Eating goji berries affects almost all metabolic processes in the body. With their help, the intestine functions better, and the stomach produces more enzymes that are responsible for absorbing nutrients. The liver and the entire bile excretion system are activated when goji berries take effect. The properties of goji berries can improve the condition of the skin and have a positive effect on vision. The substance zeaxanthin in them, associated with the activity of vitamin A, inhibits the development of age-related diseases associated with retinal degeneration. The healing properties of goji berries are effective in deficiencies of the endocrine system and diseases of the pancreas. A recipe for meat products using goji berry extract has been developed. After conducting organoleptic studies, we can say that the obtained samples have a balanced taste, with a pleasant color and texture. Research of physicochemical and microbiological indicators is planned.

Опис

Ключові слова

ягоди, годжі, м'ясо, добавки, berries, goji, meat, supplements, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис