Аутсорсинг як інструмент ризик-менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

аутсорсинг, ризик-менеджмент, управління, outsourcing, risk management, management

Бібліографічний опис

Будняк, А. О. Аутсорсинг як інструмент ризик-менеджменту / А. О. Будняк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 212-214.