Напрями підвищення ефективності функціонування малого бізнесу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези доповіді присвячені характеристиці особливостей функціонування підприємств малого бізнесу в Україні на сучасному етапі. Розглянуті основні проблеми ведення малого бізнесу в Україні. Визначені напрями підвищення ефективності функціонування малого підприємництва. Abstracts of the report devoted to the characterization of the functioning of small business in Ukraine at the present stage. The basic problems of running a small business in Ukraine. The directions to enhance the functioning of small business

Опис

Ключові слова

малий бізнес, податкова політика, доступність фінансових ресурсів, інвестиції,, кредитування, small business, loans, tax policy, availability of financial resources, investment, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Напрями підвищення ефективності функціонування малого бізнесу в Україні / Т. Л. Керанчук // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 травня 2015 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2015. – С. 111-114.