Витоки та організаційно-технічні питання зберігання й переробки зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ґрунтовно висвітлено протиріччя та суперечності загально-визнаної теорії виникнення відтворюючого господарювання та перших держав, доведено спірність традиційної версії та наукову обґрунтованість альтернативної з виникнення відтворюючого господарювання прадержав на теренах Надчорномор’я, викладено хронологію перших промислових зернозаготівельних та переробних технологій та виробництв, викладено основи технологій зберігання зерна, борошна, круп і комбікормів, вимоги до зерносховищ

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, food security, державоутворення, state formation, зберігання зерна, grain storage, млини, mills, переробка зерна, grain processing, організація виробництва, production organization, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Витоки та організаційно-технічні питання зберігання й переробки зерна : навч. посібник / І. І. Гапонюк. – Ужгород : ФОП «Сабов АМ», 2021. – 249 с.