Формування стратегії інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємства галузі шукають шляхи подальшого розвитку інноваційної діяльності, оскільки необхідність утримання ринкових позицій вимагає від потужних підприємств рішучих дій щодо розширення та оновлення асортименту продукції, випуску на ринок нових видів продукції, удосконалення технологій виробництва тощо. Отже, інноваційна стратегія підприємств м’ясопереробної промисловості має спрямовуватися на досягнення технічного, технологічного та ринкового лідерства серед конкурентів. Enterprises in the industry are looking for ways of further progress of innovative activity, because the maintain necessity of market positions requires decisive actions from powerful companies to expand and update the range of products, launch new products, improve production technologies and more. Therefore, the innovative strategy of meat processing enterprises should be aimed at achieving technical, technological and market leadership among competitors.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, стратегічне управління, інноваційний розвиток, формування стратегії, м’ясопереробні підприємства, strategic management, innovative development, strategy formation, meat processing enterprises

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Формування стратегії інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70-72.