Громадянське суспільство і правова держава

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Громадянське суспільство - це безпосередньо неконтрольована державою сфера життєдіяльності індивідів. Громадянське суспільство означає устрій суспільства з точки зору інтересів кожного його члена. Civil society - is directly uncontrolled sphere of life of individuals. Civil society means the structure of society in terms of the interests of each member.

Опис

Ключові слова

правова держава, свобода, громадянське суспільство, constitutional state, freedom, civil society, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Матлах, А. Громадянське суспільство і правова держава / А. Матлах, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 155-156.