Розробка математичної моделі камери для вирощування печериць

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Умови вирощування грибів мають свої особливості. Так, температура повітря в період зростання шампіньйонів повинна підтримуватися у діапазоні 18…20 ºС. Вихід за межі діапазону викликає погіршення якості плодових тіл і зниження врожайності. The conditions for growing mushrooms have their own characteristics. Thus, the air temperature during the growth of champignons should be maintained in the range of 18 ... 20 ° C. The out-of-range causes deterioration in the quality of fruit bodies and a decrease in yield.

Опис

Ключові слова

шампіньйони, математична модель, champignons, mathematical model, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Пустовар, Б. О. Розробка математичної моделі камери для вирощування печериць / Б. О. Пустовар, Н. А. Заєць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 258.