Макроекономічні особливості економічної кризи в Україні 2008 - 2010 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У мови для майбутньої нестабільності значною мірою створювалися з боку бю­ джету, з якого чимало коштів витрачалося на різного роду соціальні програми в процесі боротьби за голоси виборців, оскільки весь цей час країна перебувала в перманентному виборчому процесі. The conditions for future instability is largely created by the Budget Jet, which a lot of money spent on various social programs the fight for votes because all the time the country was in permanent electoral process.

Опис

Ключові слова

фінансова криза, макроекономіка, економічна криза, economic crisis, financial crisis, macroeconomics

Бібліографічний опис

Портянко, Д. В. Макроекономічні особливості економічної кризи в Україні 2008 - 2010 рр. / Д. В. Портянко // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 239-240.