Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі використання теореми про дивергенцію розроблено метод розрахунку середньої температури фотоелектричних батарей. В результаті натурних експериментальних досліджень встановлено, що результати теоретичного аналізу та експериментальні дані якісно узгоджуються. Based on the use of the divergence theorem, the method of calculating the average temperature of photoelectric batteries is developed. As a result of field experiments, it was found that the results of the theoretical analysis and experimental data are qualitatively consistent.

Опис

Ключові слова

теорема про дивергенцію, фотоелектрична батарея, середня температура, divergence theorem, photoelectric battery, average temperature, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Коломієць, Д. П. Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей / Д. П. Коломієць, Л. Л. Харченко, С. В. Матях // Відновлювана енергетика. - 2015. - №4. - С. 20-28

Зібрання