Вирішення проблем розвитку агропромислового комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основними причинами погіршення забезпечення продовольством і нестабільність функціонування продовольчого ринку є кризовий стан агропромислового комплексу, що проявилося в низькому рівні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, зниженні ефективності її виробництва, зменшенні реальних доходів населення і доступності для нього продуктів харчування. The main reasons for the deterioration of food security and volatility of the market is functioning food crisis state of agriculture, manifested in low agricultural production, reducing the efficiency of production, reducing real incomes and access to food for them.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, розвиток агропромислового комплексу, development of agriculture

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Вирішення проблем розвитку агропромислового комплексу України / І. В. Федулова // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2012 р. – К.: НУХТ, 2013. - 223 с. – С. 71-73.