Поверхнево-активні властивості алкілімідазолінів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Алкілімідазоліни жирних кислот мають широке використання в різних галузях промисловості, як емульгатори, диспергатори, адсорбційно-активні речовини, зокрема у виробництві товарів побутової хімії, будівництві, текстильній промисловості, як інгібітори корозії та інше. На даний час відсутнє вітчизняне виробництво алкілімідазолінів і для промислового виробництва товарів побутовій хімії, зокрема ополіскувачів для тканин, шампунів, кондиціонерів для волосся, миючих засобів та багатьох інших використовують поверхнево-активні речовини закордонного виробництва. Alkilimidazoliny fatty acids are widely used in various industries as emulsifiers, dispersants adsorption-active substances, in particular in the production of household chemical, construction, textile industry, as corrosion inhibitors, and more. Currently there is no domestic production alkilimidazoliniv and industrial chemical production, including tissue softener, shampoo, hair conditioner, detergents and many other uses surfactants foreign production.

Опис

Ключові слова

емульгатори, диспергатори, алкілімідазолін, emulsifiers, dispersants, alkilimidazolin, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Поверхнево-активні властивості алкілімідазолінів/ A. П. Мельник, С. О. Крамарев, B. Ю. Папченко, В. О. Бахмач // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 161.