Характеристика рекреаційного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

обґрунтовано значення рекреаційного туризму поряд із відпочинком і оздоровленням, ознайомленням з визначними місцями, пам'ятками історії та архітектури, знайомство з національними традиціями місцевого населення. The importance of recreational tourism along with recreation and recreation, acquaintance with the sights, monuments of history and architecture, acquaintance with the national traditions of the local population are substantiated

Опис

Ключові слова

рекреаційний туризм, подорожі, активний відпочинок, оздоровлення, лікувальний туризм, recreational tourism, travel, recreation, health improvement, medical tourism, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Дочинець, І. В. Характеристика рекреаційного туризму / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 287.