Енергозберігаюча брагоректифікаційна установка для виробництва спирту етилового ректифікованого (варіанти) (Патент на винахід № 76077)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалену установку для отримання спирту етилового ректифікованого.

Опис

Ключові слова

бражна, бражная, beer, ректифікаційна, епюраційна колони, дефлегматори, конденсатори, ректификационная, эпюрационная колонны, дефлегматоры, конденсаторы, rectification, epuration columns, refluxers, condensers, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 76077 UA, МПК C12F 3/00 B01D 3/00 (2006) Енергозберігаюча брагоректифікаційна установка для виробництва спирту етилового ректифікованого (варіанти) / Олійнічук С. Т., Міхненко Є. О., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Сухомлин О. А., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Українець А. І., Сизько В. Б., Рудаков В. К. – № а 200603348 ; заяв. 28.03.2006 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р.

Зібрання