Словник-довідник бухгалтера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автором розроблено словник-довідник бухгалтера, який розкриває зміст нових категорій бухгалтерського обліку і включає понад 500 категорій, що стосуються обліку. Словник-довідник рекомендується використовувати в процесі виконання самостійної роботи, семінарських і практичних занять, написанні доповідей і рефератів Dictionary-reference accountant author work out, which open contents new categories of account calculation and include more 500 categories of account calculation. Dictionary-reference recommended make use in process implement independent the work, seminar and practical activity, write address and papers.

Опис

Ключові слова

доходи, баланс, бухгалтерський облік, бухгалтерська заборгованість, бухгалтерська звітність, метод бухгалтерського обліку, активи, витрати, кафедра фінансів, income, balance, account calculation, ordinary debts, book-keeping report, method of account calculation, assets, expenses

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Словник-довідник бухгалтера: навч. посіб. / С. М. Еш. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2001. – 126 с.