Кредитно-модульна система: старт зроблено

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні хімічних дисциплін. We consider the introduction of ECTS system in the study of chemical discip lines.

Опис

Ключові слова

хімічні дисципліни, кредитно-модульна система, chemical disciplines, ECTS system, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Іщенко, В. М. Кредитно-модульна система: старт зроблено / В. М. Іщенко, О. М. Полумбрик, І. М. Шапошнікова // Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 травня 2006 р. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - С. 125-126.