Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези доповіді присвячені характеристиці особливостей інноваційних процесів на підприємствах харчової\ промисловості. Проведений аналіз структури наявних джерел фінансування інноваційних проектів на харчових підприємствах України. Виявлені основні проблеми залучення коштів іноземних інвесторів для фінансування інноваційних проектів. The analysis of the structure of sources of financing of innovative projects at the food enterprises of Ukraine. The main problems of attracting foreign investors to finance innovative projects.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційні процеси, власні кошти, кошти іноземних інвесторів, прибуток, акціонерний капітал, innovations, innovative processes, own funds, foreign investment funds, profit, share capital, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимкова, Ю. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. Тимкова, Т. Керанчук // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81-ї Міжнар. наук. конф. молодих вчених, асп., студ., 23-24 квіт. 2015 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2015. - Ч. 3. - С. 196-197.