Екологічно безпечні біополімери - альтернатива хімічним пластикам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На рубежі ХХІ століття відбулася одна знаменна подія, про яку, можливо не всі знають. Світовий обсяг виробництва і споживання полімерних матеріалів зрівнявся з обсягом виробництва і споживання металів. За даними доповіді Європейської економічної комісії ООН, у другій половині минулого століття виробництво полімерів було одним з рушіїв технічного прогресу. Рівень споживання хімічних полімерів на сьогодні становить 20-25 кг на душу населення у рік. Загрозлива цифра!

Опис

Ключові слова

хімічні пластики, метали, біополімери, химические пластики, биополимеры, металлы, chemical plastics, metals, biopolymers, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Крамаренко, Р. М. Екологічно безпечні біополімери - альтернатива хімічним пластикам / Р. М. Крамаренко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 712.