Етнокультурні чинники у формуванні світогляду студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У розвідці аналізуються причини протиріч, що виникають при формуванні світогляду студента, які коріняться між рівнем освітньої підготовки й можливостями самореалізації у власній справі в рамках національного процесу. Констатується той факт, що формування світогляду молодої людини не можливе поза урахуванням етнокультурних чинників.

Опис

Ключові слова

етнокультурні чинники, глобалізація, світогляд, этнокультурные факторы, глобализация, мировоззрение, ethno-cultural factors, globalization, outlook, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень / Л. Д. Бабушка // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали шостих Ірпінських Міжнародних педагогічних читань, 22 – 23 травня 2008 . – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – С. 263-266.