М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної і екстрактом розмарину (Патент на корисну модель № 130387)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме - до виробництва варених ковбас. В основу корисної моделі поставлена задача розробки м'ясовмісних сардельок з добавкою екстракту розмарину, який містить у своєму складі цілий ряд речовин з антиокислювальними властивостями для запобігання окислювального та мікробіологічного псування виробу під час зберігання. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of cooked sausages. The utility model is based on the task of developing meat-containing sausages with the addition of rosemary extract, which contains a number of substances with antioxidant properties to prevent oxidative and microbiological spoilage of the product during storage.

Опис

Ключові слова

duck musk, м’ясо, качка мускусна, екстракт розмарину, м’ясовмісні сардельки, meat, rosemary extract, meat sausages, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 130387 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01). М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної і екстрактом розмарину / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201805367 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23 2018.

Зібрання