Спосіб реєстрації реального терміну служби трансформатора (Патент на корисну модель №62323)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В способі створюють дві математичні моделі процесу старіння ізоляції трансформатора, реальний графік навантаження трансформатора враховують з допомогою системи обліку, першу модель підключають автоматично при навантаженні, меншому від номінального, другу модель - при перевантаженнях трансформатора. In the method, create two mathematical models of the aging process isolation transformer, the actual schedule load transformer into account by the accounting system, the first model connect automatically when the load is less, than nominal, second model - when overloaded transformer.

Опис

Ключові слова

термін служби трансформатора, transformer life, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Пат. на кор. модель 62323 Україна, МПК (2006.01) H02J 3/12. Спосіб реєстрації реального терміну служби трансформатора/ Шестеренко В.Є., Балюта С.М., Сірий О.М., Карпенко В.М., Шестеренко О.В. (Україна). – u201100968; заявл. 28.01.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл. №16, 2001 р. – 4 с.

Зібрання