The methodological approaches for competition assessment of the life and health insurance market

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Міжнародна практика та досвід показують, що існує багато різних методологічних підходів до оцінки конкуренції на ринку страхування життя та медичного страхування. Крім того, це спричиняє багато непорозумінь та труднощів для інтерпретації результатів розрахунків. Наші підходи до методології дослідження представлені систематичним та критичним оглядом літератури щодо оцінки конкурентоспроможності ринку страхування життя та медичного страхування. The international practice and experience shows that there are many different methodological approaches for competition assessment of the life and health insurance market. Besides, it involves a lot of misunderstanding and difficulties for interpreting the results of calculations. Our research methodology approaches are represented of a systematic and critical literature review of competitiveness assessment of the life and health insurance market.

Опис

Ключові слова

страхування, життя, ринок, здоров’я, конкуренція, insurance, life, health, competition, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Arych, M. The methodological approaches for competition assessment of the life and health insurance market / M. Arych M. Levon // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 261.