Удосконалення технології медових ферментованих напоїв з використанням ефективних способів підготовки води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Медові напої – досі не відкритий сегмент в промисловому масштабі. Мед,як сировинна є чудовим джерелом біологічно-активних речовин. Тому отримані напої є не тільки смачними, але й мають оздоровчий ефект. Метою роботи є удосконалення технології медових ферментованих напоїв з використанням ефективних адсорбентів на стадії підготовки води. Honey drinks – still not open segment on an industrial scale. Honey,as raw is an excellent source of biologically-active substances. Therefore, the resulting drinks are not only delicious but also have healing effect. The aim is the improvement of the technology of honey fermented beverages using effective adsorbent in preparation of water.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, мед, напій, удосконалення, honey, drink, improving

Бібліографічний опис

Удосконалення технології медових ферментованих напоїв з використанням ефективних способів підготовки води / Б. Самойленко, Н. Чуприна, С. Олійник, В. Прибильський // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2015 р. - К. : НУХТ, 2015. - Ч. 1. – С. 219.