Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання економіки та менеджменту, еколого-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку фінансової, інноваційно-інвестиційної, міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних умовах. The collection includes abstracts of participants III All-Ukrainian scientific Conference of Students and Young Scientists, which deals with topical issues of economics and management, environmental and economic problems of business entities highlights current issues, trends and prospects of financial, innovation and investment, international economics and foreign trade enterprises. Calculated on students of economic specialties of higher educational institutions, graduate students, teachers and scholars who are interested in issues related to the operation of enterprises in modern conditions.

Опис

Ключові слова

молодь, розвиток економіки, розвиток суспільства, development of economy, development of society, young

Бібліографічний опис

Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Запорізький національний університет ; Житомирський державний технологічний університет ; Вільнюський університет ; Вроцлавський економічний університет. – К.: НУХТ, 2016. – 239 с.

Зібрання