Використання бланшування перед заморожуванням харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В матеріалах розглянуто особливості бланшування рослинної сировини перед заморожуванням. Встановлено, що одним з найважливіших етапів переробки овочів перед заморожуванням є бланшування. Даний процес дуже енергоємний і тому перспективним є використання нетермічних способів бланшування. The materials considered the features of blanching of plant raw materials before freezing. It is established that one of the most important stages of the processing of vegetables before freezing is blanching. This process is very energy intensive and therefore promising is the use of nonthermal blending methods.

Опис

Ключові слова

овочі, фрукти, бланшування, заморожування, vegetables, fruits, blanching, freezing, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Цвік, В. С. Використання бланшування перед заморожуванням харчових продуктів / В. С. Цвік, А. С. Точона, В. В. Шутюк // Матеріали 85 Ювіл. Міжнар. наук.конферен. молод. учен., аспір. і студ. "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю НУХТ 11–12квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С.329.