Різання багатошарових матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В харчовій та фармацевтичній промисловості різанням обробляються багато багатошарових матеріалів. Це стебла та листя рослин, овочі з міцною оболонкою, хліб зі скоринкою, м'ясо з жилами та кісткою. Пакувальні матеріали теж можуть бути багатошарові, наприклад, полімерні плівки, гофрований картон, ПЕТ - пляшки, пакети для напоїв. В таких матеріалах тонкий міцний шар міцно зв'язаний з менш міцною основою. In the food and pharmaceutical industries machining handled many multi-layered materials. This stems and leaves of plants, vegetables with a solid shell, with a crust of bread, meat with veins and bones. Packaging materials can also be layered, such as polymer films, corrugated cardboard, PET - bottles, bags for drinks. In these materials the thin solid layer is firmly bonded to a less solid foundation.

Опис

Ключові слова

різання, багатошарові матеріали, дослідження, cutting, multilayer materials, investigation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Різання багатошарових матеріалів / В. С. Гуць, О. О.Губеня // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — Київ, 2014. – С. 92–94.