Спосіб виробництва овочевого паштету (Патент на корисну модель № 66636)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва овочевого паштету включає миття, інспекцію та очищення коренеплодів та овочів, подрібнення сировини, змішування інгредієнтів, підігрівання, фасування, закупорювання, стерилізацію. Кожний вид сировини окремо бланшують у розчині до повного розм'якшення консистенції. Проводять відділення сировини від сольового розчину, після чого змішують всі інгредієнти і направляють отриману суміш на повторне тонке подрібнення. A method for making vegetable paste includes washing, inspecting and peeling tuberous roots and vegetables, chopping the raw material, mixing the ingredients, heating, prepacking, closing, sterilizing. Each kind of raw material is blanched separately in a solution up to full softening of consistency thereof. Separation of the raw material from a salt solution is carried out, after what all the ingredients are mixed and the obtained mixture is directed to repeated fine comminuting.

Опис

Ключові слова

сольовий розчин, лимонна кислота, овочі, паштет, citric acid, pate, vegetables, salt solution, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 66636 U Україна, A23L 1/212 Спосіб виробництва овочевого паштету / Бандуренко Г. М., Осипчук Д. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201107858 ; заявл. 22.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1, 2012 р.

Зібрання