Вертикальна шахтна сушарка (Патент на корисну модель № 55063)

Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вертикальна шахтна сушарка має прямокутний корпус з дозаторами для завантаження і вивантаження цукру, камери для сушіння і охолоджування. Перфоровані полиці в апараті розташовані ступінчасто під різними кутами нахилу і при подачі повітря в камери під окремі полиці забезпечують гравітаційне переміщення продукту і утворення киплячого шару. Також сушарка містить пристрій для розбивання грудок і шибер для розділення камери на сушильну і охо- лоджувальну зони. A vertical shaft drier has a rectangular body with dozers for loading and unloading of sugar, chambers for drying and cooling. Perforated shelves in apparatus are placed stepwise at different angles of inclination and at air supply to chambers under given shelves those provide gravitational displacement of product and formation of boiling layer. The drier has a device for breakage of lumps and gate foe separation of chamber to drying and cooling zones.

Опис

Ключові слова

сушарка, перфорована полиця, цукор, dryer, perforated shelves, sugar, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 55063 Україна, МПК F26B 3/092 (2006.01). Вертикальна шахтна сушарка / Пушанко М. М., Строкань О. Г., Строкань І. Г., Гуменюк А. Ю., патентовласник НУХТ. - № u 201004082 ; заявл. 07.04.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

Зібрання