Вакуум-апарат з пустотілим циркулятором (Патент на корисну модель № 27168)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат з пустотілим циркулятором містить вертикальний циліндричний корпус з сепаратором вторинної пари, паровою камерою з циркуляційною трубою і розміщеним механічним циркулятором з нижнім приводом, патрубками для подачі сиропу, пари та клапаном для спуску звареного утфелю. Циркулятор виконано у вигляді пустотілої лопатевої мішалки, закріпленої на трубовалу, з'єднаному з нерухомим паровим колектором. A vacuum-apparatus with hollow circulator contains vertical cylindrical body with a separator of secondary pair, vapor chamber with circulation pipe and disposed mechanical circulator with lower drive, branch pipes for syrup delivery, vapour and valve for boiled massecuite. The circulator is made in the form of hollow blade agitator, fixed on tube shaft connected to fixed vapor collector.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, циркулятор, сепаратор, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, vacuum apparatus, separator, circulator

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 27168 Україна, МПК C13D 1/10 (2006.01). Вакуум-апарат з пустотілим циркулятором / Пушанко М. М., Шелепов Д. В., заявник та патентовласник НУХТ. - № u 200704283 ; заявл. 18.04.2007 ; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.

Зібрання