Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить програму і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розглянуто сучасні проблеми викладання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах, застосуваня мультимедійних засобів та нових технологійй для підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови та підвищення ефективності навчання. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. The publication contains the program and materials of Ukrainian scientific-practical conference. Modern problems of teaching foreign languages in non-linguistic higher educational institutions, applications and new multimedia tools technologies to increase students ' motivation when learning a foreign language and improve the efficiency of learning. Research results and discussion can be used in teaching and further research research.

Опис

Ключові слова

мультимедійні засоби, інноваційні методи, методика викладання іноземних мов, дистанційне навчання, distance learning, innovative methods, multimedia tools, methods of teaching foreign languages

Бібліографічний опис

Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 травня 2015 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2015. – 85 с.

Зібрання