Інноваційна складова розвитку упаковки та обладнання для пакування харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведений аналіз основних тенденцій розвитку упаковки та обладнання для пакування харчових продуктів. Дана структура пакувального обладнання, етапи та принципи модульного проектування пакувальних машин з врахуванням сучасних вимог машинобудування.

Опис

Ключові слова

гнучка упаковка, модуль, проектування, фактор, пакування, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, flexible package, module, engineering, factor, packaging, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Інноваційна складова розвитку упаковки та обладнання для пакування харчових продуктів / О. М. Гавва, О. О. Кохан // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : ІІ Міжнар. спец. наук.-практ. конф., м. Київ, 11 вересня 2013 р. / Мін-во аграр. політики та продовольства України, Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – К.: Нац. ун-т харчових технологій, 2013. – С. 39-47.