Автоматизована система управління технологічним процесом сульфітації на цукровому заводі з використанням методів нечіткої логіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, цукор, сульфітація, нейро-нечіткий регулятор, автоматизація, SysML, sugar, sulfitation, neuro-fuzzy controller, automation

Бібліографічний опис

Осіпов, Є. А. Автоматизована система управління технологічним процесом сульфітації на цукровому заводі з використанням методів нечіткої логіки : кваліфікаційна робота ... магістра : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Євгеній Андрійович Осіпов ; наук. керівник Ярослав Володимирович Смітюх. – Київ, 2024. – 72 с.