Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить матеріали міжнародної наукової конференції. Ррозглянуто: використання методів кейс–стаді при викладанні у вищих навчальних закладах, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчальний процес, формування професійних компетенцій в процесі навчання, активні та інтерактивні методи навчання: еволюція розвитку та використання. The publication contains materials of the international conference. Rrozhlyanuto: using case-study methods in teaching in higher education, the introduction of ICT in teaching learning process, the formation of professional competencies in learning, active and interactive learning methods: the evolution of the development and use.

Опис

Ключові слова

імплементація, навчальний процес, сучасні технології навчання, implementation, learning process, modern educational technologies

Бібліографічний опис

Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. - 482 с.

Зібрання