Впровадження інструментів екологічного менеджменту на шляху до євроінтеграційних процесів на молочних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дано визначення екологічного менеджменту та охарактеризовано його основні інструменти. Охарактеризовано сучасний стан ТОВ «Українська молочна компанія» та визначено, що фундаментальною основою його системної екологізації має стати впровадження ефективної системи екоменеджменту на базі стандартизованих системно-процесних підходів, визначених у міжнародних стандартах ISO. The definition of ecological management is given and its main tools are described. The present state of the Ukrainian Dairy Company LLC is characterized and the fundamental basis of its system ecologization is to be the introduction of an effective eco-system based on standardized system-process approaches, defined in international ISO standards.

Опис

Ключові слова

екологічний менеджмент, євроінтеграція, молочні підприємства, ecological management, european integration, dairy enterprises, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Когут, В. І. Впровадження інструментів екологічного менеджменту на шляху до євроінтеграційних процесів на молочних підприємствах / В. І. Когут, Н. О. Бублієнко // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція, 9 листопада 2017 р. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 108.